De nieuwe winkelstraat gaat van start! De ondernemersvereniging, de gemeente en de pandeigenaren slaan de handen ineen om de samenwerking en de kwaliteit van het winkelgebied te optimaliseren.

Het intakegesprek vond plaats op 13 februari jl.. De volgende stap is het versturen en analyseren van een vragenlijst aan de stakeholders. Aanvullend een schouw van het gebied door de expert zelf, zal het beeld compleet moeten maken. Uit de daaropvolgende werksessie zal het actieplan volgen en dan kunnen we aan de slag!

 

De stappen in het In-Actie-Traject van DNWS:

Het traject wordt getrokken door Rob Weiss en Farzad Ghaus van DNWS.

De lokale organisatie/coördinatie wordt verzorgt door Marnix van Name

1.Intake

Tijdens de intake bijeenkomst is het van belang dat de belangrijkste stakeholders uit het winkelgebied bij elkaar komen. Denk hierbij aan: Gemeente, Vastgoed, ondernemersvereniging, cultuur en horeca. Tijdens deze intake zullen we het hebben over de samenwerking en de kwaliteit van het winkelgebied. Daarnaast kan iedere partij aangeven wat goed gaat en wat niet goed gaat in het winkelgebied. Rob zal in zijn presentatie het gehele traject uitleggen en er zal een analist mee komen die de expertise heeft op dit winkelgebied. Tijdens de intakebijeenkomst  gaan we samen met andere vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders de eerste stap zetten. Deze intake is bedoeld om nader kennis te maken en om samen met Rob en Farzad van DNWS een inventarisatie te maken van zaken die goed gaan, beter kunnen en niet goed gaan. Hoe zien we de toekomst, wat zijn de wensen en de verwachtingen. De intake duurt ongeveer 2 uur.

2. Analyse

Nadat de intake is geweest zullen wij een vragenlijst versturen, deze zouden we graag ingevuld terug zien 2 weken voordat we de werksessie hebben ingepland. Vanuit deze vragenlijst krijg de analist een beter beeld van het winkelgebied. Alleen de stakeholders hoeven deze vragenlijst in te vullen. Graag ontvangen we in dit stadium ook achterliggende informatie waarvan je denkt dat van belang is voor het traject.

3. Schouw

De expert doet zelf een schouw door het winkelgebied zodat hij een (nog) beter beeld krijgt bij het gebied. De expert schouwt het fysieke winkelgebied op een aantal belangrijke aspecten: “schoon, heel, veilig”, aanbod (retail, horeca), openbare ruimte, “compact, compleet, comfortabel”, parkeren/ bereikbaarheid, marketing/PR, on line uitstraling vs. fysieke winkelstraat, gebruik nieuwe technologie, uitstraling/DNA. Ook onderzoekt hij de digitale versie van het winkelgebied.

4. Werksessie

De expert zal samen met Rob en de citymanager de onderwerpen bepalen die belangrijk zijn in het gebied, hierbij moet je denken aan: Identiteit, compact centrum, leegstand, samenwerking, de klant centraal, de regisseur “ de stuurman” , de “trappers” de ondernemers. Deze onderwerpen zullen we gaan behandelen tijdens de werksessie. Tijdens deze sessie zijn alle betrokkenen bij het winkelgebied welkom (meestal zo’n 30-40 mensen). De werksessie duurt zo’n 2,5/3 uur en begint met een presentatie van Rob en de uitkomsten van de schouw van de expert. Indien nodig kan er nog een tweede werksessie worden ingepland.

5. Actieplan

Alle bevindingen uit de voorgaande stappen worden aangevuld met de expertise van de expert en ervaring opgedaan in andere gebieden. Samen vormen ze de bouwstenen voor het DNWS-In-Actie-Plan. Hierin staan concrete aanbevelingen en actiepunten waarmee de lokale stakeholderpartijen aan de slag kunnen. Het opleveren van het actieplan duurt meestal 4/6 weken nadat de werksessie heeft plaatsgevonden. Deze wordt gedeeld met het verzoek deze verder te delen onder de geïnteresseerden.

6. Eindgesprek

Ten slotte zullen we nog een eindgesprek inplannen om het rapport te bespreken met de stakeholders. Hierbij zijn normaliter Rob en de expert aanwezig.