Raad van State zet sein op groen voor Spoorzone Culemborg met Albert Heijn

Uit het AD door Roeland Franck 

De ontwikkeling van de zogeheten Spoorzone van Culemborg kan doorgaan. De Raad van State heeft vandaag het sein op groen gezet voor het omstreden bestemmingsplan dat onder meer de verhuizing van de Albert Heijn vanuit de binnenstad naar de omgeving van het station mogelijk maakt.

De gemeente Culemborg wil met name de westzijde van het station opknappen. Dat is nu een gebied met loodsen en verouderde bedrijfsgebouwen, grotendeels in handen van aannemer en projectontwikkelaar In den Eng.

Het plan voor de Spoorzone biedt behalve aan een supermarkt ruimte aan enkele winkeltjes gericht op reizigers, horeca, dienstverlenende bedrijven en aan ontspanningsfaciliteiten zoals bijvoorbeeld film, bowling of sport. Onduidelijk is nog wat de invulling hiervan wordt.

Zeven jaar geleden sloot de projectontwikkelaar al een overeenkomst met de NS en de gemeente Culemborg om de Spoorzone gezamenlijk te ontwikkelen. Dat leidde twee jaar geleden tot een bestemmingsplan dat vorig jaar op procedurele gronden door Raad van State werd afgewezen. Een nieuwe versie van het plan kreeg dus vandaag wel goedkeuring van het hoogste bestuurlijk rechtscollege.

Teleurgesteld

De ondernemers in de binnenstad zijn hevig teleurgesteld, evenals concurrerende supermarktondernemers die een grotere supermarkt bij het station vrezen.

,,Procedureel is het in orde”, zegt uitbater Giel Smits van PLUS-supermarkt in Parijsch. ,,Dat is iets anders dan kijken naar het nut en de noodzaak van het plan.” Smits vindt dat het beleid van de gemeente op dit terrein te wensen over laat.

,,De binnenstad moet nieuw aanzien krijgen, de winkelcentra Parijsch en Chopinplein zijn uitgebreid. Er is nog volop leegstand en dit plan voor een vierde winkelcentrum helpt daar niet bij.”

Onvoldoende

Ook Raijmond Rison van de Verenigde Ondernemers Culemborg (VOC) vindt dat er onvoldoende is nagedacht en gesproken over de gevolgen van de Spoorzone. ,,Eerst ging het allemaal om het opknappen van het stationsgebied. Maar gaandeweg zijn veel publieke voorzieningen geschrapt. Alleen de verhuizing van de Albert Heijn en de gelegenheid voor meer retail en horeca zijn overgebleven.”

 De verhuizing en uitbreiding van Albert Heijn is het grote pijnpunt voor de binnenstadondernemers. Zij vrezen dat veel andere winkels eronder lijden als de supermarkt van de Boerenstraat in het centrum vertrekt.

Het Culemborgse station ligt ruim een kilometer daarbuiten. Zij veronderstellen dat straks minder mensen na hun supermarktboodschap verder winkelen in de binnenstad. Die kent al een flink aantal leegstaande panden.

Slopen en saneren

Aannemer en projectontwikkelaar John in den Eng is blij met de uitspraak. Hij verwacht binnen enkele weken te beginnen met slopen en het saneren van asbest op zijn terrein ten westen van het Culemborgs station.

Wanneer de bouw gaat beginnen, hangt af van de afhandeling van de benodigde omgevingsvergunning waartegen direct belanghebbenden ook weer bezwaar kunnen maken. Het bouwen van het casco voor onder meer de supermarkt moet volgens In den Eng binnen een half jaar kunnen. ,,Maar of de Albert Heijn voor kerst volgend jaar open kan? Ik durf het niet te zeggen.”

Schets van de toekomstige Spoorzone bij Station Culemborg

Schets van de toekomstige Spoorzone bij Station Culemborg © IN DEN ENG