Om te komen tot een aantrekkelijke binnenstad is de huidige verkeerssituatie rondom de binnenstad in beeld gebracht. Gebleken is dat betrokkenen wensen het aantal voertuigbewegingen op de Markt terug te dringen in de middag en avonduren door bijvoorbeeld het instellen van venstertijden voor leveringen/vrachtverkeer. Er zijn nog andere opties denkbaar. Graag willen wij met ondernemers in gesprek gaan om te kijken hoe we samen tot de meest gewenste toekomst-bestendige oplossing komen. Denk je mee?

De uitnodiging van de gemeente welke naar de ondernemers is verzonden tref je hieronder. De reactiedatum is verlengd met een week, dus tot en met 26 februari.

Brief gemeente verkeersbesluit